Stal Kamianske 2017/18

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Thiago Romulo
00
2. Oleksiy Shchebetun
-01
3. Igor Oshchypko
-01
4. Johnatan
-01
5. Mykola Pavliuk
-01
6. Igor Nehayev
-01
7. Vladyslav Vakula
-01
8. Anatoliy Nuriyev
-01
9. Anton Antoshin
-01
10. Danylo Knysh
-02
11. Ebert
-02
12. Kyrylo Kostenko
-02
13. Anatoliy Ulyanov
-02
14. Evgeny Tkachuk
-03
15. Bogdan Mytsyk
-03
16. Nemanja Obradovic
-04
17. Artem Khotsyanovsky
-05
18. Artur Daniielian
-06
19. Mykhailo Meskhi
-06
20. Glib Grachov
-06
21. Dmytro Kopytov
-06
22. Gor Malakyan
-07
23. Bogdan Mykhaylichenko
-07
24. Maksim Zaderaka
-07
25. Oleksandr Tymchyk
-08
26. Yurii Klymchuk
-08
27. Edgar Malakyan
-09
28. Andriy Yakymiv
-09
29. Marian Mysyk
-10
30. Herman Penkov
-10
31. Orest Kuzyk
-10
  
1. Herman Penkov
2670
2. Orest Kuzyk
2557
3. Glib Grachov
2081
4. Mykhailo Meskhi
2023
5. Marian Mysyk
2014
6. Artur Daniielian
1854
7. Oleksandr Tymchyk
1590
8. Bogdan Mykhaylichenko
1569
9. Andriy Yakymiv
1528
10. Edgar Malakyan
1528
11. Yurii Klymchuk
1400
12. Maksim Zaderaka
1157
13. Evgeny Tkachuk
1010
14. Gor Malakyan
0979
15. Nemanja Obradovic
0806
16. Igor Oshchypko
0720
17. Johnatan
0673
18. Dmytro Kopytov
0591
19. Danylo Knysh
0540
20. Ebert
0406
21. Bogdan Mytsyk
0391
22. Artem Khotsyanovsky
0245
23. Oleksiy Shchebetun
0231
24. Thiago Romulo
0180
25. Anatoliy Ulyanov
0166
26. Vladyslav Vakula
0129
27. Anatoliy Nuriyev
0123
28. Mykola Pavliuk
0090
29. Kyrylo Kostenko
0069
30. Anton Antoshin
0047
31. Igor Nehayev
0024
  
1. Orest Kuzyk
29
2. Herman Penkov
29
3. Andriy Yakymiv
27
4. Marian Mysyk
26
5. Mykhailo Meskhi
25
6. Glib Grachov
24
7. Yurii Klymchuk
21
8. Artur Daniielian
21
9. Edgar Malakyan
19
10. Bogdan Mykhaylichenko
18
11. Oleksandr Tymchyk
17
12. Maksim Zaderaka
16
13. Dmytro Kopytov
15
14. Gor Malakyan
15
15. Danylo Knysh
13
16. Artem Khotsyanovsky
11
17. Nemanja Obradovic
11
18. Evgeny Tkachuk
11
19. Johnatan
08
20. Igor Oshchypko
08
21. Kyrylo Kostenko
07
22. Anatoliy Nuriyev
06
23. Bogdan Mytsyk
05
24. Ebert
05
25. Oleksiy Shchebetun
05
26. Vladyslav Vakula
04
27. Thiago Romulo
04
28. Anatoliy Ulyanov
02
29. Anton Antoshin
01
30. Igor Nehayev
01
31. Mykola Pavliuk
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Orest Kuzyk
06
2. Edgar Malakyan
04
3. Nemanja Obradovic
02
4. Yurii Klymchuk
02
5. Artem Khotsyanovsky
01
6. Dmytro Kopytov
01
7. Andriy Yakymiv
01
8. Mykhailo Meskhi
01
9. Johnatan
01
10. Marian Mysyk
01
  
1. Artur Daniielian
10
2. Marian Mysyk
10
3. Andriy Yakymiv
07
4. Mykhailo Meskhi
07
5. Glib Grachov
06
6. Edgar Malakyan
05
7. Bogdan Mykhaylichenko
05
8. Oleksandr Tymchyk
05
9. Gor Malakyan
05
10. Yurii Klymchuk
04
11. Herman Penkov
04
12. Dmytro Kopytov
02
13. Johnatan
02
14. Ebert
02
15. Anatoliy Ulyanov
01
16. Artem Khotsyanovsky
01
17. Bogdan Mytsyk
01
18. Orest Kuzyk
01
19. Igor Oshchypko
01
20. Maksim Zaderaka
01
21. Danylo Knysh
01
22. Evgeny Tkachuk
01
  
1. Anatoliy Ulyanov
01
2. Glib Grachov
01
3. Artur Daniielian
01
4. Evgeny Tkachuk
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Igor Oshchypko
1985
2. Nemanja Obradovic
1989
3. Edgar Malakyan
1990
4. Evgeny Tkachuk
1991
5. Thiago Romulo
1992
6. Ebert
1993
7. Gor Malakyan
1994
8. Maksim Zaderaka
1994
9. Herman Penkov
1994
10. Orest Kuzyk
1995
11. Johnatan
1995
12. Mykola Pavliuk
1995
13. Danylo Knysh
1996
14. Marian Mysyk
1996
15. Oleksandr Tymchyk
1997
16. Bogdan Mykhaylichenko
1997
17. Oleksiy Shchebetun
1997
18. Mykhailo Meskhi
1997
19. Yurii Klymchuk
1997
20. Glib Grachov
1997
21. Andriy Yakymiv
1997
22. Artur Daniielian
1998
23. Bogdan Mytsyk
1998
24. Dmytro Kopytov
1998
25. Kyrylo Kostenko
1998
26. Artem Khotsyanovsky
1998
27. Anatoliy Ulyanov
1998
28. Anton Antoshin
1998
29. Igor Nehayev
1999
30. Vladyslav Vakula
1999
  
1. Igor Nehayev
-25
2. Mykola Pavliuk
-23
3. Thiago Romulo
-23
4. Anton Antoshin
-21
5. Oleksiy Shchebetun
-21
6. Anatoliy Nuriyev
-19
7. Vladyslav Vakula
-19
8. Kyrylo Kostenko
-17
9. Johnatan
-13
10. Igor Oshchypko
-13
11. Anatoliy Ulyanov
-12
12. Ebert
-09
13. Danylo Knysh
-09
14. Bogdan Mytsyk
-06
15. Artem Khotsyanovsky
-05
16. Evgeny Tkachuk
01
17. Nemanja Obradovic
01
18. Dmytro Kopytov
03
19. Gor Malakyan
08
20. Maksim Zaderaka
12
21. Artur Daniielian
12
22. Bogdan Mykhaylichenko
15
23. Mykhailo Meskhi
15
24. Yurii Klymchuk
15
25. Edgar Malakyan
17
26. Glib Grachov
17
27. Oleksandr Tymchyk
18
28. Andriy Yakymiv
19
29. Marian Mysyk
24
30. Herman Penkov
29
31. Orest Kuzyk
29
  
1. Glib Grachov
17
2. Artur Daniielian
16
3. Mykhailo Meskhi
14
4. Andriy Yakymiv
12
5. Marian Mysyk
09
6. Yurii Klymchuk
08
7. Orest Kuzyk
08
8. Herman Penkov
08
9. Bogdan Mykhaylichenko
08
10. Oleksandr Tymchyk
08
11. Dmytro Kopytov
06
12. Vladyslav Vakula
04
13. Artem Khotsyanovsky
04
14. Anatoliy Ulyanov
02
15. Bogdan Mytsyk
02
16. Igor Nehayev
-02
17. Anton Antoshin
-02
18. Maksim Zaderaka
-04
19. Kyrylo Kostenko
-04
20. Danylo Knysh
-06
21. Oleksiy Shchebetun
-06
22. Johnatan
-06
23. Gor Malakyan
-07
24. Edgar Malakyan
-07
25. Evgeny Tkachuk
-09
26. Nemanja Obradovic
-13
27. Ebert
-14
28. Igor Oshchypko
-15
29. Mykola Pavliuk
-16
30. Thiago Romulo
-19
 


Stal Dneprodzerginsk - Club Information

Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie TOP 20 Sport TV Slovakia


Orlando Pirates Players Rating FC Barcelona Players Rating Bayern Munchen Players Rating VVV Venlo Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Sihla
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Filipovo
Slovakia
Podsip
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio